Aktuelt

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Her finder du lidt om de ting det er godt at vide noget omkring, samt svarene på nogle af de spørgsmål der oftest bliver stillet. Finder du ikke hvad du søger er du velkommen til at henvende dig med dit spørgsmål.

PRØVERNE

Ventetiden på teori- og praktiske prøver varierer meget. I nogle perioder kan der være lang ventetid på prøverne og i andre perioder er det muligt at få prøver næsten fra dag til dag.

Der kan ikke bestilles teoriprøver før din ansøgning og lægeerklæring er godkendt Den praktiske prøve kan først bestilles når du har bestået din teoriprøve og du har gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp (8 timer).

HVAD ER EN KØREPRØVE?

En køreprøve opdeles i en teoriprøve og en praktisk prøve.

Til prøverne skal medbringes ansøgningsskema, lektionsplan, legitimation og coronapas. 

Teoriprøven:
Teoriprøven består af 25 billeder, hvor der til hvert billede kommer 2-4 udsagn, der skal svares ja eller nej til. Hvis der er fejl i et eller flere af udsagnene, tæller billedet som en fejl. Du må maksimalt have fejl i 5 billeder

Den praktiske prøve:
Den praktiske prøve starter med nogle kontrolspørgsmål omkring bilens udstyr. Herefter vil der være mindst 25 minutters kørsel på vej, hvor der kan indgå en eller flere af følgende manøvrer (3-punktsvending, parallelparkering, parkering i bås (forlæns eller baglæns) eller bakning rundt om hjørne)

HVORNÅR MÅ JEG BEGYNDE AT TAGE KØREKORT?

Du kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 17 år, og undervisningen må starte 3 måneder før du fylder 17 år. Den praktiske prøve må tidligst aflægges den dag du fylder 17 år.

MANØVREBANEN

En manøvrebane bliver også kaldet kravlegården. Du starter din køreundervisning på manøvrebanen. Det varer normalt 3 timer.

På manøvrebanen lærer du at håndtere bilen helt fra bunden. Du lærer at betjene kobling, gear, speeder og bremse – samtidig lærer du at manøvrere bilen ved lav hastighed – både forlæns og baglæns

Manøvrebanen er forberedelse til kørsel på vejene.

KØRSEL I SKOLEVOGNEN

Når du har været på manøvrebane, skal du ud at køre på vejene sammen med kørelæreren. I skolevognen er det muligt for kørelæreren at gribe ind, så der ikke opstår farlige situationer. Kørelæreren kan også hjælpe med betjeningen af koblingen og kommer med vejledning i hvordan der skal køres. Lektionerne vil gradvist blive sværere og sværere, så du til sidst behersker at køre bilen sikkert.

KØRETEKNISK KURSUS

Køreteknisk kursus er også kaldet “Glatbane”.

I slutningen af dit forløb skal du have et køreteknisk kursus. Her får du øvelse i at køre bilen under forskellige forhold. Du øver undvigemanøvrer og bremseøvelser på både tør og glat vej. Formålet med kurset er at gøre dig fortrolig med håndtering af bilen ved pludselig opståede situationer samt give dig indblik i hvad valg af fart har af betydning for din kørsel.

FØRSTEHJÆLP

Alle der tager kørekort skal lære færdselsrelateret førstehjælp.

Førstehjælpsbeviset kan f.eks. tages gennem Dansk Førstehjælpsråd eller Dansk Røde kors. Hvis du er under 18 år, kan det nogle gange være muligt at tage kurset gennem ungdomsskolen.

Et kursus skal vare 8 timer og indeholde førstehjælp i basal hjerte-lunge-redning, færdselsrelateret førstehjælp samt brugen af hjertestarter.

Har du i forvejen et færdselsrelateret førstehjælpsbevis, må det højst være 12 måneder gammelt.

HVAD ER EN LEKTIONSPLAN

Til køreprøven skal du fremvise en detaljeret lektionsplan. Lektionsplanen viser, at du har gennemgået den nødvendige undervisning, og hvornår du har gjort det. 

Lektionsplanen udfyldes og underskrives af dig og kørelæreren efter hver lektion. Både du og kørelæreren har en kopi af din lektionsplan. Til køreprøven er det kørelærerens eksemplar der bruges. 

HVAD ER EN KØREKORT ANSØGNING

Når du indleverer din ansøgning om kørekort skal du dokumentere hvem du er. Du skal derfor medbringe dit pas, eller anden offentlig dokumentation hvor dit personnummer fremgår.  

Når du afleverer din ansøgning om kørekort, skal du huske at vedlægge:

  • Foto
  • Lægeattest, som er udstedt af din egen læge (lægeattesten må ikke være over 6 måneder gammel på indleveringstidspunktet).
  • Bevis for gennemført kursus i færdselsrelateret førstehjælp. 
  • Opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.