Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Trafikant

Generelle informationer

Køreskolen Trafikant, CVR.nr.: 32871356, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Har du spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. 51 88 01 95 og e-mail: info@trafikant.dk.

Sprog

Al undervisning foregår på dansk. Vi anvender IT som hjælpemiddel i stedet for en teoribog. Vores online teoriprogram er baseret på videoer og oplæsning på dansk. Du skal kunne følge undervisningen i teori såvel som i praksis på dansk. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med/på fremmedsprog. Viser det sig efter start i køreskolen, at du ikke kan følge undervisningen på dansk, kan vi være nødsaget til at afslutte dit forløb, og du vil blive faktureret for de ydelser, du har modtaget.

Bestilling og betaling

Ved tilmelding betaler du kr. 500,00 og modtager adgang til dit uddannelsesmateriale, APP og får en pladsbillet på holdstarten. Beløbet indgår i den samlede betaling af den bestilte ydelse, men gebyret på kr. 500,00 kan ikke refunderes jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret. Dette har vi sikret os, at du er informeret omkring ved din afkrydsning af tjekboksen i købsforløbet.

Du har efter tilmelding og betaling af de 500 kr. en mulighed for at betale med Dankort samt via FIK kode (Girokort kode).

Handler du som forbruger, vil din betaling først blive trukket på den valgte betalingstjeneste, når leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes.

Vi modtager IKKE kontanter. Al betaling skal ske via Bank/Netbank eller via Dankort på køreskolens hjemmeside. Ved tilmelding modtager du et elevnummer og Girokort kode til indbetaling

Manglende betaling

Skyldige beløb vil resultere i, at dit forløb stoppes, indtil betaling for de modtagne ydelser er modtaget.

Du kan blive påmindet om betaling af din kørelærer, samt af administrationen via email, sms, telefon eller brev.

Første påmindelse om betaling vil være uden gebyr, og med en betalingsfrist på 10 dage. Overskrides denne frist overgives vort tilgodehavende til Kredinor A/S, der starter rykker- og evt. senere inkasso proces.

Kredinor A/S vil pålægge renter, gebyrer samt evt. omkostninger til advokat i henhold til gældende lovgivning.

Priser

Alle priser på trafikant.dk er angivet i danske kroner inkl. dansk moms.

Der kan betales med kreditkort. Vi tager ikke kortgebyrer og beløbet hæves først på dit kort når du bliver givet adgang til vores systemer.

Pauser/Fravær

Du må ikke være fraværende fra køreskolen i over 3 måneder dvs. datoerne mellem gangene du har været i køreskolen må ikke overstige 3 måneder. Teori- og køreprøve gælder ikke med til en dato du er mødt. Det er kun når du er mødt i Køreskolen og har fået en underskrift af kørelæreren at datoen er gældende.

Hvis du ikke har underskrift fra kørelæreren, at du har været til teori eller kørsel indenfor 3 måneder, skal du starte forfra. Du er selv ansvarlig for, at de 3 måneder ikke overskrides.

LEVERING

Du vil blive faktureret for de ydelser du har modtaget i forbindelse med dit kørekort forløb. Så snart timen er afholdt anses ydelsen for at være leveret.

Så snart teoriforløbet er påbegyndt anses ydelsen for at være leveret, da du allerede i forbindelse med tilmelding modtager adgang til undervisningsmaterialet.

Til bil og MC er der ubegrænset mundtlig/klasse teori i op til et år fra holdstarten. Ønskes der, at forsætte på teoriholdet efterfølgende, henvises til gældende prislister på trafikant.dk

Hvis du mod forventning ikke er færdig med teorien inden for 100 dage, betales 100 kr. for et nyt password til det online-teorisystem.

Personen der modtager ydelsen fra Trafikant, hæfter for betalingen for modtagne ydelser. Selvom du har aftalt med din arbejdsgiver, jobcenter eller andre at de betaler for dig, er det stadig dig som modtager af ydelsen der hæfter for betalingen af de modtagne ydelser.

Skyldige beløb skal være betalt før afholdelse af køreprøve.

Uddannelsesmateriale

Det er købers ansvar at opbevare adgangskoden på en forsvarlig måde under hele aftalens løbetid.

Login-id (e-mail og password) til www.lisbeth.dk er personligt og må ikke overdrages til eller benyttes af andre.

Særligt i forhold til køretimer til bil og MC
Er du forhindret i at møde til en aftalt køretime, skal tiden aflyses dagen før inden kl. 12:00. Aflyser du senere end kl. 12:00 dagen før eller slet ikke møder, betales for den aftalte køretid uanset grunden til fraværet.

Din manøvrebanetid og KTA tid (glatbane) er bindende. Tiderne kan ændres inden for 24 timer efter du får beskeden. Aflyser du efter 24 timer fra du får beskeden, eller slet ikke møder op, koster det 600 kr. for manøvrebane og 700 kr. for KTA uanset grunden til fraværet for bil.

Aflyser du efter 24 timer fra du før beskeden eller slet ikke møder, koster det på manøvrebane 800 kr. og på KTA (glatbane) 1.000 kr uanset grunden til fraværet for Motorcykel.

FORTRYDELSESRET

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi indgår aftalen. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.

I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret – eksempelvis ved køb af køretimer.

Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra vi indgår aftalen til at give os besked om, at du vil fortryde aftalen. Du kan sende en mail til info@trafikant.dk eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb får du dine penge tilbage.

Dette gør sig gældende for både vores uddannelsesmateriale og vores køretimer. Som minimum vil du blive opkrævet 500 kr. det digitale materiale du har fået adgang til ved tilmelding, samt evt. bestilte eller afholdte ydelser.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Fortrydelsesret i erhvervskøb

Skoler/institutioner og virksomheder har ingen fortrydelsesret, medmindre det er skriftligt aftalt.

Spørgsmål til fortrydelsesretten og andre henvendelser kan rettes til Lisbeth Køreskole ApS på e-mail: info@trafikant.dk

Reklamationsret – tjenesteydelser

Købelovens regler gælder for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen, kan du kontakte os på info@trafikant.dk. Som udgangspunkt har du ikke 2-års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.